Despre economie, cu și fără cifre

Capcana intervențiilor în ordinea pieței
Introducere *„The situation seems here to be that, before we can explain why people commit mistakes, we must first explain why they should ever be...

Citește articolul →

Foreword to the book „Monetary Policy- Selected issues” published by The National Bank of Romania (Curtea Veche Publishing, November 2022)
This book is a collection of studies written from 1993 to 2017 by economists who worked or are still working at the National Bank of...

Citește articolul →

Prefața la cartea „Politica monetară- lucrări selectate”, publicată de BNR la Curtea Veche Publishing (noiembrie 2022)
Cartea de față reprezintă o colecție de studii scrise în perioada 1993– 2017 de economiști care au lucrat sau încă lucrează la Banca Națională a...

Citește articolul →

Reducerea inflației: ceea ce îngrijorează sunt posibilitățile politice, nu cele tehnice
Am salutat întotdeauna critica constructivă și bazată pe argumente la adresa politicii monetare a BNR. Acest tip de critică este binevenit și pentru că, într-o...

Citește articolul →

Let us not forget that inflation is a policy
The increase in interest rates entails high costs for those in debt. Inflation entails costs for everyone. How could an economist explain to someone in...

Citește articolul →

Giants’ inflation, dwarfs’ inflation
High inflation in many countries will not be defeated by firm monetary policies alone, nor will it be tackled without them. Even if monetary policies...

Citește articolul →

Inflația giganților, inflația piticilor
Inflația înaltă din foarte multe țări nu va putea fi combătută doar cu politici monetare ferme, după cum nici nu va putea fi combătută fără...

Citește articolul →

Să nu uităm că inflația este o politică
Creșterea ratelor dobânzilor produce costuri mari pentru cei îndatorați. Inflația produce costuri pentru toată lumea. Cum ar putea un economist să explice celor îndatorați că...

Citește articolul →

Reducerea inflației necesită întărirea politicii monetare și stabilizarea anticipațiilor fiscale
Inflația continuă să crească în multe țări din lume. În martie 2022, inflația CPI a ajuns în SUA la 8,5 la sută, iar în zona...

Citește articolul →