Restaurație sau democrație

„acă oamenii nu sunt liberi să vândă și să cumpere pe piață, ei se transformă virtual în sclavi, dependenți de bunăvoința guvernului, indiferent de ce scrie în constituție” (Laissez Faire or Dictatorship, în Plain Talk, vol.3, No. 4, 1949,...

Citește articolul →

Relaxările cantitative și dezechilibrele globale

Când a izbucnit criza financiară din 2008, băncile centrale din SUA, UK, zona euro și Japonia au răspuns prin relaxări cantitative, adică prin cumpărarea de active financiare de la sectorul privat și de la cel public. Măsura a fost...

Citește articolul →

Cât de păgubos este egalitarismul

Am analizat începând din 1990 încoace discursul economic al elitei noastre. Îmi dau seama că mulți politicieni ajunși decidenți de politică economică nu își înțeleg nici țara, nici timpurile. Referitor la țară, ei promovează un discurs anti occidental și, mai...

Citește articolul →

Spoliation vs. ‘The Right Not to Lie’: An economic theory of the 2012 political crisis leading to the referendum to impeach the President of Romania

The opinions expressed herein are those of the author and do not involve in any way and may not be construed as binding upon the National Bank of Romania. The reproduction of this paper without the author's consent is forbidden....

Citește articolul →

Jaful vs „Dreptul de a nu minți”

Opiniile prezentate în această lucrare aparţin în întregime autorului şi ele nu implică sau angajează în vreun fel Banca Naţională a României. Reproducerea acestei lucrări fără permisiunea autorului este interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări este permisă numai cu...

Citește articolul →

Un post otrăvit

Democrațiile cu o separație de facto slabă a puterilor în stat pot crea „copii teribili”, așa cum a făcut și face și comunismul. Am arătat de-a lungul timpului, în câteva articole, că slăbiciunea de fond a democrației noastre a...

Citește articolul →

Despre valorile Occidentului ar trebui să vorbim explicit, nu implicit

Pe data de 19 iunie 2018 s-a semnat, la București, Declarația comună privind implementarea Parteneriatului Strategic pentru secolul XXI dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii. Această declarație comună a atras atenția presei românești pentru faptul că...

Citește articolul →

Demonstrațiile din 20 ianuarie: opțiune pentru schimbare, nu pentru stabilitate

În legătură cu demonstarațiile pașnice din 20 ianuarie 2018, unele discursuri publice au promovat viziunea că acestea ar putea fi asociate, mai ales de străinătate, cu instabilitatea și, decurgând de aici, cu ideea că România nu este guvernabilă. Nu...

Citește articolul →

Cu o politica fiscală permanent prociclică, am putea pierde democrația și politica monetară

SUMAR În acest articol arăt că dacă, într-o democrație tânără cu instituții slabe, unul și același partid guvernează în virtual toate fazele ascendente ale ciclului de afaceri și de fiecare dată promovează politici fiscale prociclice, atunci apar trei efecte negative...

Citește articolul →

Aurul și socialismul (ai grijă ce îți dorești)

În vremurile noastre mulți condamnă sistemul monetar bazat pe bani de hârtie și și-ar dori reintroducerea etalonului aur. E greșit. Aurul ar fi la fel de eficient în a înlocui sistemul fiduciar la fel cum ar fi (și a...

Citește articolul →