Aurul și socialismul (ai grijă ce îți dorești)

În vremurile noastre mulți condamnă sistemul monetar bazat pe bani de hârtie și și-ar dori reintroducerea etalonului aur. E greșit. Aurul ar fi la fel de eficient în a înlocui sistemul fiduciar la fel cum ar fi (și a fost) socialismul în înlocuirea capitalismului. Ambele ar duce, pe rute total diferite, la scăderea salariilor și a profiturilor și la creșterea șomajului.

La cât aur se poate produce astăzi, creșterea stocului de aur, care ar juca rolul de bani, ar fi atât de mică în raport cu creșterea economică necesară pentru sporirea nivelului de trai încât ar determina aprecierea oricărei monede în sensul că o unitate de monedă ar putea cumpăra cantități crescute de mărfuri de la o perioadă la alta. Cu alte cuvinte, ratele reale ale dobânzilor ar crește. Astfel s-ar produce o presiune deflaționistă care ar reduce mai înâi salariile și profiturile, iar apoi, rata de creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

Socialismul ar duce la aceleași rezultate, dar din cu totul alte motive. Fără mijloace de producție private, nu ar apărea piețele libere. Fără aceste piețe libere nu ar apărea concurență și nici un sistem de prețuri corecte, care să transmită informații despre oportunitățile de investiții profitabile. Fără concurență nu ar apărea inovare. Fără prețuri corecte nu s-ar investi în sectoarele profitabile. Astfel, productivitatea nu ar putea crește. Din acest motiv nu ar putea crește salariile și profiturile, iar fără aceste creșteri nu ar putea crește economia, ceea ce ar duce la scăderea ocupării forței de muncă, pe care sistemul socialist ar ascunde-o în șomajul tehnic.

În capitalismul cu sistem monetar bazat pe aur, în zilele noastre, cererea ar fi permanent sub nivelul producției potențiale, generând o permanentă presiune deflaționistă. Ar apărea o „stagnare seculară”. În socialism, din cauza restricțiilor bugetare slabe specifice sistemului, cererea ar fi permanent peste nivelul producției și ar apărea penuria.

În capitalismul bazat pe sistemul aur am avea totuși o șansă: prin alegeri politice libere, cei care susțin sistemul aur ar fi înlocuiți și societatea și-ar .relua sistemul care operează în prezent. În socialism, neexistând alegeri politice libere, am rămâne izolați și săraci.